"L-control" Lipiński i Marcinkowski Sp. J.

Doświadczenie


Powyższa oferta została opracowana na bazie naszych wieloletnich doświadczeń (od 1997r.) zdobytych w firmach Emax, Sygnity, oraz pod własną firmą L-control w trakcie realizacji automatycznych systemów transportu wewnętrznego i magazynowania w nw. obiektach.


Daje to Państwu pewność, że użyte technologie są zgodne ze światowymi trendami rozwoju automatycznej logistyki wewnątrzzakładowej, a jednocześnie sprawdzone w licznych instalacjach realizowanych przez wspomniane firmy. Jednocześnie stanowi to solidną podstawę nowych rozwiązań ukierunkowanych na potrzeby klienta.